020 78 76 41

Beställ även via telefon:
(Mån-fre 8:30-14:00)

Logga in

Information om personuppgiftsbehandling i syfte att svara på en fråga skickad genom kontaktformuläret

 1. Lentiamo s.r.o. med säte vid Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Tjeckien, IČ 261 04 784, registrerat vid den regionala domstolen i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen. Följande personuppgifter behandlas i samband med kontaktformuläret:
  • För- och efternamn;
  • E-postadress
  • Vad saken gäller

  För att kunna svara på din fråga sparas dina personuppgifter under sex månader efter att du skickat in en fråga genom kontaktformuläret. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lag, inbegripet Dataskyddsförordningen. Om det krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt tvingande lag kan dina personuppgifter komma att sparas under en längre period. Behandlingen baseras på artikel 6.1 (b) i Dataskyddsförordningen som innebär att behandlingen är tillåten om den är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan parterna.

 1. Ditt för- och efternamn samt din e-postadress behandlas för att möjliggöra kommunikation mellan dig och Lentiamo s.r.o.
 1. Behandling av personuppgifter utförs av Lentiamo s.r.o. som är personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av följande personuppgiftsbiträden:
  1. Leverantören av supportverktyget Groove,
  2. Ytterligare leverantörer av tjänster, mjukvara eller applikationer som för tillfället inte används av Maternia s.r.o kan komma att behandla dina personuppgifter om de anlitas av Lentiamo s.r.o.
 1. Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt Dataskyddsförordningen har följande rättigheter, du har rätt:
  • Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa,
  • Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför,
  • Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna,
  • Att begära att dina personuppgifter raderas,
  • Kontakta oss, aktuell tillsynsmyndighet eller domstol om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen.