Solunate 50 ml linsvätska utan kostnad med Lenjoy Bi-weekly Aqua+

Logga in

Integritetspolicy & cookies

 1. Företaget Lentiamo s.r.o., aktiebolag, (med huvudkontor i Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Tjeckien, IČ 261 04 784, registrerat vid den regionala domstolen i České Budějovice, Tjeckien, sektion C, del 14226) behandlar följande personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen, för att möjliggöra e-handel via denna hemsida:
  1. Avseende privatpersoner:
   • För- och efternamn
   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Adress
   • Lojalitets- och rabattkort
   • Foto (om kunden köper receptbelagda glasögon online. Detta är valfritt, om kunden tillhandahåller)
  1. Avseende företag:
   • För- och efternamn
   • Företagsnamn
   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Adress
  1. I båda dessa fall:
   • Om funktionen “Kom ihåg mitt kort” valts, sparar vi de fyra sista siffrorna på kortet, utgångsdatum och vilken typ av kort det är.
   • Om påminnelsefunktionen (Linskollen) valts, sparar vi valt datum för när påminnelsemejl om nästa köp ska skickas.
   • Sparas uppgift om IP-adressen från vilken köpet har gjorts (i högst 3 år).

  Dessa uppgifter sparas i enlighet med Dataskyddsförordningen och i syfte att fullgöra och dokumentera avtalet samt i syfte att möjliggöra framtida verkställighet av parternas rättigheter och skyldigheter. Personuppgifterna sparas under tio år efter avtalsförhållandet upphört. Personuppgifter kan komma att sparas under en längre period om det krävs för att fullgöra våra skyldigheter enligt tvingande lag. Den ovan nämnda behandlingen baseras på artikel 6.1 (b) i Dataskyddsförordningen som innebär att behandlingen är tillåten om den är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan parterna.

 2. Lentiamo s.r.o. kommer bara att avslöja dina personuppgifter till tredje part i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla avtalet eller skyldigheter enligt lag.

  Dessa tredje parter är:

  1. Tjänsteleverantören av mejl och/eller mjukvaruprogram för analyser (t.ex. Google Analytics och Mailgun).
  2. Tjänsteleverantör av mjukvara för kundtjänst (t.ex. Groove).
  3. Ombud om kunden får denna leverans (t-ex. Postnords ombud).
  4. Tillhandahållare av posttjänster (t.ex. Postnord & GLS).
  5. Tjänsteleverantör av betaltjänster (t.ex. Klarna & PayPal).
  6. Inkassoföretag, juridiska konsulter & skattekonsulter.
  7. Tjänsteleverantör av textmeddelanden (t.ex. SMSbrana).
  8. Tjänsteleverantörer av IT.
  9. Andra leverantörer av tjänster, mjukvara eller applikationer som för tillfället inte används av vårt företag, men som skulle kunna användas i framtiden.

  Lentiamo s.r.o. reserverar sig rätten att anlita ytterligare tredje parter inom ovan kategorier.

  Lentiamo s.r.o. kommer att skydda dina personuppgifter enligt följande, något alla tredje parter åtar sig att följa i synnerhet gentemot Lentiamo s.r.o.

  1. Tredje parter får bara använda personuppgifter i enlighet med rätten som Lentiamo s.r.o fått av sina egna kunder.
  2. Ingen tredje part får använda personuppgifterna för sina egna syften.

  Vi överför inte data till tredje land med undantag för några av tjänsteleverantörerna nämnda ovan.

  Vi har implementerat lämpliga och ändamålsenliga säkerhetsgarantier för att utveckla ett sätt för överföring av dina uppgifter till respektive tredjeland som överensstämmer med skyddet av personuppgifter:

  I princip överför Lentiamo s.r.o uppgifter endast till länder där ett tillräckligt beslut från Europeiska kommissionen har trätt i kraft. När det gäller USA måste mottagarna av uppgifterna i synnerhet följa kraven i överenskommelsen EU-US Privacy Shield. Om så inte är fallet, genomförs överföringen av uppgifter under normala DPA-klausuler enligt GDPR, artikel 46, paragraf 2, punkt c), det vill säga under dessa som Europeiska kommisionen har utarbetat.

  På begäran, kommer vi att förse dig med en kopia på dessa säkerhetsgarantier om vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter i tredjeländer.

 3. Har du samtyckt till att få nyhetsbrev kommer du få information om erbjudanden och kampanjer skickad till dig via mejl. Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från utskicken. Detta kan du göra genom att kontakta oss via mejl eller genom att klicka på länken som tillhandahålls i varje sådant meddelande för att avregistrera dig från sådana utskick. Din e-postadress gallras senast 3 år efter att du lämnat ditt samtycke om du inte själv väljer att förlänga denna period.
 4. Vi använder oss av omdömen för att garantera din belåtenhet med de tjänster vi erbjuder. Kort efter att du gjort ett köp, kommer du att få ett frågeformulär från en omdömesplattform som samarbetar med oss, såvida du inte väljer bort detta när du gör din order.

  För att skicka frågeformulären, för att bedöma omdömen och analysera företagets ställning på marknaden, använder vi en databehandlare som hanterar omdömestjänsten. Vi kan i detta syfte komma att överföra viss information om de köpta varorna samt din mejladress. Detta förfarande är tillåtet, i enlighet med vårt legitima intresse enligt artikel 6 (1) (f) i Dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur vi har gjort denna intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss.

 5. Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har följande rättigheter, du har rätt: - Den registrerade ska ha rätt
  • Att begränsa behandlingen av personuppgifter inom lagstadgade gränser.
  • Att när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR, inklusive profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.
  • Att få de personuppgifter om honom eller henne som han eller hon har lämnat till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har lämnats i enlighet med relevanta bestämmelser i GDPR.
  • Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa.
  • Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför.
  • Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna.
  • Att begära att dina personuppgifter raderas.
  • Kontakta oss, aktuell tillsynsmyndighet eller domstol om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen.
 6. Varje gång en webbsida öppnas, sparar hemsidan automatiskt en så kallad serverloggfil som innehåller grundläggande information om webbtrafiken. Dessa uppgifter utvärderas enbart i syfte att försäkra en problemfri användning av sidan, liksom för förbättringar av våra tjänster. Detta sker för att skydda våra legitima intressen, vilka motiveras i processen där båda parters intressen avvägs och är i enlighet med artikel 6 paragraf 1 f) i Dataskyddsförordningen. Alla sådana uppgifter kommer att raderas senast efter 30 dagar efter att besöket på webbsidan har avslutats.