Logga in

Jag samtycker till att Maternia sparar min e-postadress i syfte att skicka erbjudanden till mig via e-post

 1. Du lämnar härmed ditt samtycke till att Lentiamo s.r.o. med säte vid Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Tjeckien, IČ 261 04 784, registrerat vid den regionala domstolen i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandlar följande personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen:
  • E-postadress
 2. Behandlingen av din e-postadress baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 (a) i Dataskyddsförordningen. Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla information om nya erbjudanden och produkter. För att möjliggöra detta kommer din e-postadress registreras i en databas som används för sådana utskick via mejl.
 3. Dina personuppgifter gallras senast tre år efter du lämnat ditt samtycke, om du inte själv väljer att förlänga denna period.
 4. Dina personuppgifter behandlas av Maternia s.r.o som är personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter kan komma att delas med så kallade personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på våra vägnar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av följande personuppgiftsbiträden:
  1. Leverantören av supportverktyget Groove,
  2. Ytterligare leverantörer av tjänster, mjukvara eller applikationer som för tillfället inte används av Lentiamo s.r.o. kan komma att behandla dina personuppgifter om de anlitas av Lentiamo s.r.o.
 5. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen, du kan göra detta genom att kontakta oss via mejl eller genom att klicka på länken som tillhandahålls i varje nyhetsbrev.
 6. Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt Dataskyddsförordningen har följande rättigheter, du har rätt:
  • Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa,
  • Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför,
  • Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna,
  • Att begära att dina personuppgifter raderas,
  • Kontakta oss, aktuell tillsynsmyndighet eller domstol om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen.