Trustpilot 4.6/5.0

Logga in

Medgivande till behandling av personuppgifter för omdömesplattformer

 1. Du godkänner härmed att du låter Lentiamo s.r.o. med huvudkontor på Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Czech Republic, IČ 261 04 784, registrerad vid den regionala domstolen i České Budějovice, sektion C, del 14226 (härefter hänvisad till som Registeransvarig) att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen, som kommer att hanteras av Registeransvarig och av innehållsansvarig för webbsidan https://se.trustpilot.com/, härefter hänvisad till som Registerförare.
 2. Kategorierna av personuppgifter som Registerföraren kommer att förses med, är de följande:
  • fullständigt namn
  • mejladress
  • produkt-ID
  • produkt-EAN
 3. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att utvärdera omdömen för att kunna förbättra servicen till Registeransvariges kunder.

Omdömesprocessen

 1. Efter ett köp av en produkt från Registeransvarig, kommer du att få en inbjudan till din mejladress från Registerföraren för att utvärdera köpet. Ditt beslut att lämna ett omdöme är helt och hållet frivilligt.
 2. Informationen som lämnas i utvärderingen av köpet kommer både att hanteras och kontrolleras av Registerföraren, som handhar innehållet på webbsidan. Dessa lämnade uppgifter kommer att regleras av Registerförarens bestämmelser.
 3. Om du beslutar dig för att ge ett omdöme, medger och samtycker du härmed till att Registeransvarig publicerar ditt omdöme tillsammans med ditt förnamn på Registeransvariges webbsida.

Slutliga bestämmelser

 1. Detta medgivande kan tas tillbaka närsomhelst till exempel genom att skicka ett mejl eller ett brev till Registeransvariges kontaktadress.
 2. Hanteringen utifrån detta medgivande görs av Registeransvarig och Registerförare, men i framtiden kan personuppgifter också komma att hanteras av andra tillhandahållare av bearbetande software, tjänster och applikationer, som i dagsläget inte används av företaget.
 3. Vänligen uppmärksamma att du enligt Dataskyddsförordningen har rätt:
  • Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa
  • Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför
  • Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna
  • Att begära att dina personuppgifter raderas
  • Kontakta oss, Datainspektionen eller domstol om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen