Logga in

Medgivande till behandling av personuppgifter och publicering av kommentar

 1. Du godkänner härmed att du låter Lentiamo s.r.o. med huvudkontor på Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Czech Republic, IČ 261 04 784, registrerad vid den regionala domstolen i České Budějovice, sektion C, del 14226 (härefter hänvisad till som Registeransvarig) att behandla följande av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen:
  • mejladress, i syfte att skicka en återkoppling från Registeransvarig till dig,
  • namn och efternamn, som kommer att hanteras och publiceras i form av förnamn samt första bokstaven i efternamnet, om uppgiften betraktas som personuppgift,
  • andra personuppgifter, som eventuellt finns i kommentarens innehåll

  (härefter hänvisat till som “personuppgifter”).

 2. Nämnda personuppgifter här ovan kan hanteras baserat på ditt medgivande och kommer att hanteras för att kunna publicera din kommentar och ge återkoppling från Registeransvarig. Syftet med publiceringen är att förbättra kundorientering vad gäller varan, dess parametrar och lämplighet för en särskild användning, vilket kommer att uppnås genom att ge besökare en översikt över frågor, reaktioner och svar på dessa.
 3. Så fort Registeransvarig har publicerat ett svar på din fråga, kommer du att få ett meddelande till din mejladress.
 4. Hanteringstiden är tre månader. Efter detta kommer mejladressen att raderas av ovan anledning, och det kommer inte längre att vara möjligt att identifiera avsändaren.
 5. Andra personuppgifter kommer att hanteras och publiceras under en obestämd tidsperiod.
 6. Du medger uttryckligen till ovan nämnd hantering. I det fall din kommentar innehåller känslig information (“en speciell kategori av personuppgifter”), medger du till sådan hantering och publicering.
 7. Detta medgivande kan tas tillbaka när som helst, särskilt genom att skicka ett mejl till privacy@lentiamo.com eller genom att skicka ett brev till företagets adress.
 8. Om kommentaren i sig innehåller personuppgifter, kommer vidare hantering ske på grundval av ett legitimt intresse enligt art. 6 par. 1 f) i Dataskyddsförordningen. Registeransvariges legitima intresse förbättrar kundorienteringen över erbjudna varor och tjänster.
 9. Hanteringen av personuppgifter görs av Registeransvarig, men personuppgifter kan också i hanteras av följande:
  1. Leverantören av hjälpcentralen för mjukvaran Groove;
  2. Leverantören av tjänsten som används för att skicka mejl, Mailgun;
  3. Andra tjänster, mjukvaror och leverantörer av applikationer, som inte för närvarande används av företaget.
 10. Vänligen uppmärksamma att du enligt Dataskyddsförordningen har rätt att:
  • Ta tillbaka detta medgivande när som helst
  • Invända mot hanteringen på grundval av ett legitimt intresse
  • Få information om vilka sorters personuppgifter vi hanterar om dig
  • Få information om den personuppgiftsbehandling vi utför
  • Få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna
  • Begära att dina personuppgifter raderas
  • Kontakta oss eller Datainspektionen om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen