020 78 76 41

Beställ även via telefon:
(Mån-fre 8:30-14:00)

Logga in

Samtycke till att personuppgifter lämnas ut till en optiker

 1. Du lämnar härmed ditt samtycke till att Lentiamo s.r.o. med säte vid Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Tjeckien, IČ 261 04 784, registrerat vid den regionala domstolen i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandlar följande personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen:
  • För- och efternamn;
  • E-postadress;
  • Telefonnummer;
  • Datum för besöket och syftet med besöket hos optikern.
 1. Uppgifterna om för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt datum och syfte med besöket hos optikern behandlas för att möjliggöra kommunikation mellan dig och optikern. Personuppgifter som du lämnar när du fyller i formuläret och under ditt besök hos optikern kommer behandlas för att tillhandahålla påminnelser inför ditt nästa besök hos optikern och för att möjliggöra köp av rätt linser via vår hemsida.
 1. Ditt samtycke lämnas för en period på tre år efter att du skickar in förfrågan om att kontakta en optiker.
 1. Dina personuppgifter behandlas av Maternia s.r.o som är personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter kan komma att delas med så kallade personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter å våra vägnar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av följande personuppgiftsbiträden:
  1. Respektive optiker,
  2. Leverantören av supportverktyget Groove,
  3. Ytterligare leverantörer av tjänster, mjukvara eller applikationer som för tillfället inte används av Maternia s.r.o kan komma att behandla dina personuppgifter om de anlitas av Lentiamo s.r.o.
 1. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen, du kan göra detta genom att kontakta oss via mejl. Väljer du att återkalla ditt samtycke gallras dina personuppgifter från vår databas.
 1. Enligt Dataskyddsförordningen har du följande rättigheter, du har rätt:
  • Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa,
  • Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför,
  • Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna,
  • Att begära att dina personuppgifter raderas,
  • Kontakta oss, aktuell tillsynsmyndighet eller domstol om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen.