Sommar solglasögon försäljning!

Logga in

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

 1. Du lämnar härmed ditt samtycke till att Lentiamo s.r.o. med säte vid Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Tjeckien, IČ 261 04 784, registrerat vid den regionala domstolen i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandlar personuppgifter avseende dina kontaktlinser, så som styrka och synfel i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen:
 1. Denna behandling är endast möjlig då du samtycker till den och den är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Dina personuppgifter behandlas under avtalstiden och under den tid därefter då det är nödvändigt för att bevisa att avtal förelegat samt som underlag vid eventuell framtida tvist mellan parterna. Dina personuppgifter sparas under tio år efter det att avtalsförhållandet upphört, dina personuppgifter kan komma att sparas under en längre period om det krävs för att fullgöra våra skyldigheter enligt tvingande lag.
 1. Lentiamo s.r.o. försäkrar att alla personuppgifter som behandlas är konfidentiella och kommer inte behandlas av tredje part med undantag för personuppgiftsbiträden som har ansvar att fullgöra avtalet, t.ex. genom transport och leverans.
 1. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen, du kan göra detta genom att kontakta oss via mejl. Väljer du att återkalla ditt samtycke gallras dina personuppgifter från vår databas.
 1. Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt Dataskyddsförordningen har följande rättigheter, du har rätt:
  • Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa,
  • Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför,
  • Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna,
  • Att begära att dina personuppgifter raderas,
  • Kontakta oss, aktuell tillsynsmyndighet eller domstol om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen.