020 78 76 41

Beställ även via telefon:
(Mån-fre 8:30-14:00)

Logga in

Samtycke till behandling av personuppgifter från kundundersökning

 1. Du lämnar härmed ditt samtycke till att Lentiamo s.r.o. (härefter hänvisad till som den personuppgiftsansvarige) med säte vid Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Tjeckien, IČ 261 04 784, registrerat vid den regionala domstolen i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandlar dina personuppgifter som du lämnar då du besvarar kundundersökningen. Maternia s.r.o behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), härefter hänvisad till som Dataskyddsförordningen.
 1. Skulle dina svar innehålla så kallade känsliga personuppgifter lämnar du härmed ditt uttryckliga samtycke till att den personuppgiftsansvarige behandlar dessa uppgifter.
 1. Behandlingen av personuppgifter i de svar som du lämnar baseras på ditt samtycke och kommer användas av den personuppgiftsansvarige för att förbättra tjänsterna som tillhandahålls på hemsidan. Dina personuppgifter sparas under en period på fem år.
 1. Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter är helt frivilligt och dessa behandlas endast efter att du lämnat ditt uttryckliga samtycke.
 1. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen, du kan göra detta genom att kontakta oss via post eller mejl.
 1. Behandling av personuppgifter utförs av Lentiamo s.r.o. som är personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av följande personuppgiftsbiträden.
  • Ytterligare leverantörer av tjänster, mjukvara eller applikationer som för tillfället inte används av Maternia s.r.o kan komma att behandla dina personuppgifter om de anlitas av Lentiamo s.r.o.
 1. Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt Dataskyddsförordningen har följande rättigheter, du har rätt:
  • Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa,
  • Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför,
  • Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna,
  • Att begära att dina personuppgifter raderas,
  • Kontakta oss, aktuell tillsynsmyndighet eller domstol om du upplever att vi inte efterlever personuppgiftslagstiftningen.