020 78 76 41

Beställ även via telefon:
(Mån-fre 8:30-14:00)

Logga in

Vad är skillnaden mellan en optometrist, ögonläkare och optiker

Ögonläkare som utför operation

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 2,2 miljarder människor i världen har en synnedsättning. Dessutom uppskattar man att en miljard av dessa människor har en synnedsättning som kunde ha förhindrats eller som ännu inte har behandlats.1

En synundersökning är det första steget för att ta hand om din ögonhälsa och förebygga allvarliga komplikationer. Hur vet du vem du ska besöka och som är rätt för dina behov?

Läs vidare för att ta reda på vilka uppgifter optometrist, ögonläkare och optiker utför, vilka tjänster de kan erbjuda och vad som är bäst för dig.

Vad är en optometrist?

optiker undersöker kvinnans ögon

En optometrist är en primär vårdgivare inom synvården som vanligtvis undersöker ögon och testar synen. De kan upptäcka oegentligheter som när- eller översynthet, torra ögonsyndrom, bristande färgseende (färgblindhet) med mera.

Om du använder receptbelagda glasögon eller kontaktlinser kan du boka in rutinkontroller hos en optiker som kontrollerar dina ögon och justerar receptet vid behov.

Utbildning

Optometrister måste ha en optikerexamen, därefer är det en påbyggnadsutbildning i klinisk optometri och är specialist på synen, ögats normala och sjukliga förändringar samt att mäta och korrigera synfel.

En optiker med magisterexamen utför självständigt mätningar och olika undersökningar av ögat, samt behandlar patienter med enklare ögonbesvär. Det sista året ägnas åt klinisk utbildning (residens) under överinseende av en legitimerad optometrist eller ögonläkare.

Som optometrist måste du kontinuerligt utvecklas för att hålla dig uppdaterad om den senaste forskningen och tekniken. Många optiker vidareutbildar sig också för att specialisera sig inom vissa områden.
 

Särskilt yrkeskompetens inom följande områden:

 • Utföra ögonundersökningar och syntester; skriva ut recept på korrigerande linser och glasögon
 • Erbjuda klinisk rådgivning om ögonhälsa och synkorrigering
 • Diagnostisera ögonavvikelser som myopi, astigmatism och glaukom

Definitioner av en ögonläkare

Ögonläkare som utför operation på patienten

Ögonläkare är ögonspecialister med djupgående utbildning och kunskap om synen och omfattande ögonvård. De är läkare i medicin (MD) eller läkare i osteopati (DO) med tillstånd att diagnostisera och behandla ögonsjukdomar, utföra operationer som LASIK eller refraktiv ögonkirurgi, behandla fysiska ögonskador och annat.

Utbildning

En ögonläkare har i grunden en läkarutbildning, därefter följer en AT-tjänstgöring vid något sjukhus. Efter AT-tjänstgöringen, och godkänd legitimering, krävs en specialistutbildning för ögonläkare vilket innebär handledd tjänstgöring på en ögonklinik under fem år.

Särskild yrkeskompetens inom följande områden:

 • Utföra ögonundersökningar och syntester; skriva ut recept på korrigerande linser och glasögon
 • Diagnostisera, behandla och hantera medicinska tillstånd relaterade till ögonen, t.ex. diabetes eller ögoncancer
 • Operera ögonsjukdomar som glaukom, grå starr, diabetesrelaterad retinopati med mera

Vad är en optiker?

optiker som monterar glasögon på mannen

En optiker är specialist på synen, ögats normala och sjukliga förändringar, samt på att upptäcka, mäta och korrigera synfel. En optiker genomför synundersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga.

Det kan även röra sig om trötthet vid läsning eller huvudvärk. Som optiker ansvarar man för att undersöka kundens öga, kontrollera hur ögonen fungerar och att de är friska.

Om en optiker upptäcker någon sjuklig förändring i ögat finns en skyldiget att remittera kunden vidare till läkare, vanligen ögonspecialist.

Utbildning

För att arbete som optiker krävs en optikerexamen som omfattar en 3-årig universitetsutbildning, vilket ger legitimation och kontaktlinsbehörighet

Särskild yrkeskompetens inom följande områden:

 • Anpassa och ge ut receptbelagda glasögon och kontaktlinser med hjälp av ett recept som skrivits av en ögonläkare eller optiker
 • Ge råd om hur man bär och tar hand om glasögon och linser.
 • Justera och reparera glasögonbågar och linser

Vad är skillnaden mellan en optiker och en ögonläkare?

En optiker erbjuder rutinmässig ögonvård som ögonundersökningar och syntester. Ögonläkare kan erbjuda alla de tjänster som en optiker erbjuder. Dessutom har ögonläkare tillstånd att utöva medicin och utföra kirurgi.

Ta en titt på den praktiska tabellen nedan för att se vilka arbetsuppgifter en optometrist, ögonläkare och optiker utför:

Arbetsuppgifter Optometrist Ögonläkare Optiker
Skriver ut recept på glasögon och linser Ja Ja Ja
Montera och utfärdar glasögon och linser     Ja Ja Ja
Diagnostisera ögonsjukdomar Nej* Ja Nej
Utför ögonoperationer Nej Ja Nej

*Om de inte kan diagnostisera medicinska tillstånd som diabetes kan optometrister upptäcka syn- och ögonrelaterade symtom som orsakas av vissa sjukdomar. De kan hänvisa dig till en ögonläkare eller allmänläkare om de misstänker att ytterligare diagnos behövs

Ska jag ta hjälp utav en optometrist, ögonläkare eller en optiker? 

Om du inte har bestämt dig för vem du ska besöka kan du se en grundläggande sammanfattning av vardera tjänst nedan:

Besök en optometrist

 • För rutinmässiga ögonundersökningar
 • För att få recept på glasögon och kontaktlinser
 • Om du behöver ögonmedicin, t.ex. ögondroppar.

Besök en ögonläkare

 • För att få recept på glasögon och kontaktlinser
 • Om du behöver genomföra en ögonoperation
 • För behandling av allvarliga ögonsjukdomar som till exempel grå starr

Besök en optiker

 • För att fylla ut optiska recept
 • För att anpassa eller justera glasögon
 • Rekommendationer för glasögon eller andra synhjälpmedel

Slutsatser från Lentiamo

När synen är nedsatt eller försämrad kan det vara svårt eller omöjligt att utföra vardagliga uppgifter som att köra bil eller läsa. Att planera regelbundna kontroller hos en ögonläkare kan leda till att allvarliga ögonproblem upptäcks i tid och till och med förebyggs.

Du kan fatta ett välgrundat beslut om din ögonvård. Tänk på dina behov och välj en vårdgivare som får dig att känna dig bekväm och lyssnad på dig. Oavsett om du har specifika ögonproblem eller inte är det alltid en bra idé att få dina ögon kontrollerade.


1World Health Organization